مرکز ارتباط با صنعت و جامعه

معرفی مرکز ارتباط با صنعت و جامعه

مقدمه

این مرکز به عنوان زیر مجموعه ای از معاونت پژوهشی و فناوری IRANCTF راه اندازی گردیده است. این مرکز در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط مجموعه IRANCTF با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندی‌های تیم‌های مستقر در دوره‌هاش رشد IRANCTF و باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF در راستای نیازهای جامعه گام بر میدارد.

 

ماموریت

ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی.
تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و جامعه.

 

اهداف
استفاده از توانایی ها و پتانسیل باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه. ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت. ارتقاء کمی و کیفی ارتباط متخصصین IRANCTF با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح ملی و بین‌المللی.


راهبردها
ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF با صنایع و بازارکار.
حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب IRANCTF.
برگزاری نشست­‌های مشترک بین اعضا باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF و مدیران صنایع، مسئولین سازمان­ها و ... و هیاًت مدیره‌­های شهرک­‌های تجاری.
برقراری ارتباط موثر با صنایع برای جذب پروژه­های صنعتی.

 

واحدها :
این دفتر شامل چهار واحد می‌باشد:

1- واحد ارتباطات و امور قراردادها
به ثمر رسیدن یک پیشنهاد طرح و موفقیت در جذب اعتبارات پژوهشی مستلزم پیگیری­های مستمر و مذاکره­های دقیق وجدی است. این بخش وظیفه پیگیری مستمر و مذاکره‌های دقیق و جدی با مراکز خارج از IRANCTF را دارد و اعضاء باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF و ساختارهای پژوهشی را در انجام مراحل تصویب و انعقاد قراردادهای پژوهشی یاری می کند.

 

2- واحد مالکیت فکری و صنعتی
با توجه به اهمیت تولید علم و فرهنگ بومی و تجاری سازی آن و نقش برجسته و مهمی که IRANCTF و اساتید و نخبگان IRANCTF می‌توانند در توسعه علم و گسترش خلاقیت و نوآوری ایفا نمایند، لازم است دبیرخانه IRANCTF از دارائی‌های تیم های مستقر در مرکز رشد خود و همچنین اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF در راستای تبدیل علم به ثروت حفاظت نمایند.

 

3- واحد امور کارآموزی و کارورزی
هر چند مجموعه IRANCTF محل توسعه و بسط علم و دانش است، با این وجود، توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وجود آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و آزمایشگاهی در شرکت‌ها و مراکز مختلف بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورد. با این وجود، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF را ضروری می‌سازد.

 

4- واحد مهارت افزایی
افزایش و ارتقاء توانمندی‌های تجربی و کاربردی اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان IRANCTF و فارغ‌الحصیلان دانشگاهی در راستای نیازهای صنعت و جامعه گام بسیار مهم و اساسی جهت تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار می‌باشد. همچنین افزایش مهارت های نیروی انسانی واحد های صنعتی و سازمان‌ها یکی از گام های موثر در رسیدن به صنعت و جامعه‌ایی منسجم و بهره‌ور است.